VI är välfärden

Vad är välfärdsinitiativet?

Välfärdsinitiativet (VI) är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Syftet med föreningen är att samla hela välfärdssektorn för att driva igenom en styrning av välfärden som grundar sig på principen om balans mellan krav och resurser för alla medarbetare i välfärdssektorn. VI samlar alla initiativ som vill stoppa nedskärningarna i välfärden, från förskolan till vuxenutbildning, från vårdcentraler, sjukhus, äldreomsorg, socialtjänst och alla andra delar av välfärden. 
VI måste gå samman om vi ska lyckas driva igenom våra krav. 

Frågan om välfärdens styrning är inte en vänster-höger fråga utan en fråga som berör alla. Föreningen tar inte partipolitisk ställning utan VI fokuserar på att driva igenom en styrning av välfärden som grundar sig på balans mellan krav och resurser. 

Vilka är vi?

Vi som startat välfärdsinitiativet kommer från skolan, omsorgen och sjukvården. Vi har tidigare startat uppror såsom skolupproret. Vi vill samla alla välfärdsuppror, från förskolan, grundskolan, sjukvården, äldreomsorgen, socialtjänsten och alla andra uppror som kräver en annan styrning av välfärden. 
Vi samlar i denna förening vår gemensamma kraft och förtydligar vår struktur på en demokratisk grund gentemot politikerna. VI är övertygade om att om hela välfärdssektorn går tillsammans så kommer vi få igenom våra krav. 

Varför ska jag bli medlem? 

Vi står inför den största välfärdskrisen på mycket länge. Fortsätter denna utveckling kommer det inte finnas någon offentligt driven välfärd kvar i framtiden.
För att motverka detta behövs det engagemang, kraft och mobilisering. Att bli medlem i Föreningen Välfärdsinitiativet är första steget i arbetet för balans mellan krav och resurser. Vi kommer från olika delar av välfärden men våra olika verksamheter har en sak gemensamt, nämligen obalansen mellan de krav som ställs på oss och de resurser vi har till förfogande på att uppnå kraven. 

Välfärdsinitiativet kräver:

  • Balans mellan krav och resurser för alla som arbetar inom välfärden
  • Ett stopp på effektiviseringskraven
  • Att politikerna pratar klarspråk om budget 

    Vi vill att alla välfärdsuppror och alla som vill se en annan styrning av välfärden ansluter sig till Föreningen Välfärdsinitiativet. Enade är vi starka!
Styrelsen

Ordförande

Alexander Skytte
Kontakt:
Alexander@valfardsinitiativet.se

vice ordförande/kassör

Linnea Lindqvist
Kontakt:
Linnea@valfardsinitiativet.se

Sekreterare/Ledamot

Pernilla Wallgren
Kontakt:
Pernilla@valfardsinitiativet.se

Ledamot

Fredrik Lundin
Kontakt:
Fredrik@valfardsinitiativet.se

Ledamot

Sofia Engvall
Kontakt:
Sofia@valfardsinitiativet.se