Vi fick ett brev från en pedagog i förskolan

Som förälder håller jag självklart mina barn hemma om dom har något symptom och ytterligare 48h. Men jag ser i barnens skola hur förkylda hängiga barn fortfarande är delaktiga i undervisningen. Som förskollärare undrar jag vem som ser till vårt skydd? Barn som nyser, hostar, gråter och snorar på oss pedagoger, leksaker, över maten mm det är vår vardag i förskolan. Vi har inga arbetskläder i vårt yrke utan använder våra egna privata. Vi kan via kläder och andra materia ta med oss smitta runt omkring i samhället, när vi på vägen hem från jobbet åker buss, går inom affären eller kommer hem till våra familjer. Det är det ingen som tänker på, alla säger bara att det ska bara vara friska i verksamheten men dagligen ringer vi hem barn med symptom. Vårdnadshavare och syskon som är sjuka som är med och lämnar och hämtar på förskolan.

Många pedagoger sjuka och är hemma, men än finns inga krav på att barn till föräldrar som är permitterade, arbetslösa, föräldralediga, hemma sjuka, hemma och vårdar sjuka syskon ska hållas hemma. Vi ska helst inte ta in vikarier då de är runt på olika förskolor och kan sprida smitta. Vilket betyder att vi går kort med personal varenda dag.

Riktlinjer som regeringen sätter ska gälla i samhället men inte i förskola och skola? 

Hälsningar anonym