Vi fick ett brev från en lärare i förskoleklass

”Hej, är lärare i förskoleklass i Huddinge. Är på många sätt mycket nöjd med hur min skola agerat, tydlig information, bra strategier osv. Men med det sagt finns det ändå saker som påverkar arbetsmiljön negativt såklart.  

1) Bortfallet av personal har varit ca 30-50% sen "stanna hemma med minsta symptom" blev rekommenderat. Antalet vikarier nästan obefintligt. Bortfallet av barn har varit ca 1/3. 

2) Nya direktiv, som leder till nya arbetsuppgifter med mycket kort varsel; övervakning av handtvätt 6ggr om dagen, servering av mat, köutspridning/övervakning, rapportera elevantal kl 830 till chef osv osv.

De nya direktiven idag 25/3 om matsalar känns helt ogörliga hos oss tex! 

3) Mellanläget; "friska" elever som är hemma och väntar ut symptom/har riskgruppsanhöriga och efterfrågar hemuppgifter+ planering för ev stängning samtidigt som vi så normalt som möjligt undervisar de 2/3 av eleverna som är på plats. I kombination med punkt 1, 50% personalfrånvaro. 

4) För förskoleklass blir det extra "krångligt", vi är en obligatorisk verksamhet men har inga uppnående mål eller timplan, vilka uppgifter ska vi då skicka hem? Hur blir det lagom nivå för alla elever utan att vi jobbar ihjäl oss?”

Hälsningar Maria Hilber