Förskolans personal vill inte vara försökskaniner längre. Läs detta brev från förskolepersonal.

Förskolans personal är rädda & mycket oroliga för det virus som utsätter oss alla för hälsorisker.
Vi utsetts dagligen för smittorisk i hög grad. Många av oss har närstående som är i riskgrupp. De flesta av oss är rädda att föra hem virus. Vi på förskolan är hårt utsatta av snoriga, hostiga barn som lämnas på förskolan. Vi har närkontakt i högsta grad. Många i personalstyrkan är sjuka o vi är överbelastade med barn då restriktionerna vid symtom minskat eller upphört helt.

Personal tvingas jobba på närliggande förskolor då sjukfrånvaron ökar bland pedagoger. I dagsläget lämnas barnen hostiga o snoriga o barngrupperna är näst intill fullsatta samtidigt som pedagogerna dukar under. En del vårt jobb är att trösta o vara nära barnen. Är det ingen som inser vilken situation vi befinner oss i?

Handsprit o pumptvål, förkläden o handskar inventeras o lagren töms. Vi torkar snor o hostas rakt i ansiktet. När vi kommer hem är vi en härd av virus o bakterier, i håret, på kläder, på huden.

Med detta åker många av oss kommunalt för att komma till o från arbetet. Vad utsätter vi andra för kan man undra? Vi träffar på sjuka föräldrar när de ska lämna sina barn. De orkar inte ha barnet hemma trots snor o hosta. ”Barnet är piggt o orkar med verksamheten-säger de.”
”Ring om det är något- jag är hemma”-säger föräldern. Personalen på förskolan jobbar på som om inget händer i världen. Varför är ingen mån om oss? Varför utsätts vi för stor smittorisk o överbelastning?

Pedagogerna har inte möjlighet att bedriva en pedagogisk verksamhet.

Pga hög sjukfrånvaro får personal rotera där hen inte känner barnen vilket blir otryggt.

Barn med särskilda behov har det svårt just nu o den särskilda hjälp de behöver kan inte tillgodoses i full utsträckning. Personal som är hemma har dåligt samvete o kan inte vara hemma i lugn o ro, då arbetande kollegor går på knäna. I andra kommuner vidtar man åtgärder gällande föräldralediga o arbetslösa. Varför kortar man inte ner förskolans öppettider?

Varför stänger inte våra förskolor? Vi på förskolan är oskyddade o utsatta. Vi är oroliga o rädda.

Politiker och myndigheter, gör något!!!!
Vi pedagoger är också människor med familj o andra som står oss nära. Vi vill inte vara försökskaniner längre.

Med vänliga hälsningar

Vi personal inom förskolan