Det kom ett brev till Föreningen Välfärdsinitiativet


För ett och halvt år sedan skickade jag ett mejl till Tankesmedjan Balans och önskade se en verksamhet som kunde samla in beskrivningar om hur vår gemensamma välfärd ser ut och fungerar idag utifrån perspektiv från organisationer för patienter, personer i behov av omsorg, elever, föräldrar, anhöriga samt välfärdsfack, kommun- och landstingspolitiker. Inte anade jag då att min önskan skulle besannas i form av Välfärdsinitiativet VI - en gräsrotsrörelse om och för välfärdsarbetare samt de som använder den gemensamma välfärden. Självklart måste det vara en gräsrotsrörelse för det är ju vi i klassrummet, på den psykiatriska slutenvårdsavdelningen och på de särskilda boenden för demenssjuka som ser hur det rådande samhällsklimatet avspeglar sig.

Ett samhällsklimat där det svenska skattesystemet lagts om till att vara mindre ekonomiskt omfördelande genom att t ex arvs-, förmögenhets-, värn- och fastighetsskatt har tagits bort eller gjorts om under de senaste 30 åren. New Public Management (NPM) har samtidigt införts som offentlig styrning vilket bland annat gjort oss medborgare till kunder inom vård, skola, omsorg utan att välfärdens verksamheter kompenseras fullt ut ekonomiskt. Förutom minskade skatteintäkter och NPM så har vi en välfärdsmodell som innehåller ett samhällskontrakt vilket innebär att alla ska lönearbeta och betala skatt till vår gemensamma välfärd. En välfärd som finns för oss när vi inte lönearbetar. Den så kallade arbetslinjen. Men vad händer när samhällskontraktet bryts? Bryts av personer med nedsatt arbetsförmåga t ex på grund av den ökade stressrelaterade ohälsan inte minst inom välfärdsyrkena. Samhällskontraktet kan också brytas av myndigheter som nekar ekonomisk ersättning vid nedsatt arbetsförmåga eller av arbetsgivare som inte vill behålla eller anställa personer med nedsatt arbetsförmåga.

Att göra en rättssäker bedömning av arbetsförmåga är komplext. Detta eftersom arbetsförmåga inte endast beror av individen utan arbetsförmåga uppstår i interaktionen mellan individen och de arbetsuppgifter som ska utföras i en arbetsmiljö. Arbetsuppgifter som ökar på grund av ständigt ökad ambitionsnivå och kvalité samtidigt som det inte får kosta något extra i tid eller resurser i sann NPM-anda. Jag hoppas mycket på Välfärdsinitiativet och tror att VI kan komma att bli den samlade kraften och plattformen som tydliggör hur vår gemensamma välfärd ska se ut i framtiden samt hur den ska finansieras för en långsiktigt hanterbar, hållbar och human vardag för välfärdsarbetare, patienter, personer i behov av omsorg, elever, föräldrar och anhöriga.

För visst vill och kan var och en oss vara med och bidra till en välfärd där välfärdsarbetare vet vad de har att förhålla sig till i sitt arbete samt där patienter, personer i behov av omsorg, elever, föräldrar och anhöriga vet vad de kan förvänta sig av vård, skola, omsorg nu och framöver?

Helén Svensson,
Fd verksam leg arbetsterapeut och ingenjör.
Nu hjärntrött anhörig och hemmafru med värk och kronisk cancer som självklart är medlem i Välfärdsinitiativet